Logo ThuisAssist

ThuisAssist
Uw zorg, onze uitdaging

Vindt u het leven ook steeds moeilijker worden?

We worden steeds ouder, maar hoe doen we dat nou?

De wereld om ons heen verandert snel. De technische ontwikkelingen volgen elkaar in een razend snel tempo op. En dit gaat vaak te snel voor de senioren in de samenleving. Hierdoor zien zij zich steeds vaker genoodzaakt om de hulp in te roepen van kinderen of andere familieleden. Maar, deze hebben zelf ook een druk bestaan. Daarnaast zijn door de veranderende wereld, en in sommige plaatsen ook de krimp, veel familieleden waaronder vaak ook de eigen kinderen verhuisd uit de directe omgeving.

Dit betekent dat het aantal problemen waar de ouderen binnen de samenleving mee te maken krijgen hun steeds verder boven het hoofd groeit. Bovendien wordt de steun zoals die altijd vanuit de overheid verleend werd, ook steeds verder afgebouwd. Waar moet je als oudere dan nog heen met je problemen ?  Het leven geeft me zoveel problemen

Hoofdbrekens.

Deze grote wijzigingen leveren voor de senioren een grote lijst met hoofdbrekens op, zoals:

Herkent u deze vragen? Of herkent u het probleem van uw ouders in bovenstaande problematiek? ThuisAssist kan u hierbij helpen door het leven van u of uw ouders eenvoudiger te maken.